Z ureditvijo dvorišča in okolice stanovanjske hiše pripomoremo k lepšemu izgledu objekta. Priprava terena je ključna faza za kasnejše polaganje asfalta ali tlakovcev. Pred izvedbo asfaltiranja  naredimo grobo in fino pripravo podlage, nato pa se povežemo s podjetjem, ki ima dolgoletne izkušnje na tem področju.  Sami pa tlakujemo vse vrste tlakovcev po vaši izbiri s predhodno postavitvijo robnikov. Izvajamo tudi odvodnjavanje meteornih voda, izgradnjo jaškov, izgradnjo kanalizacije,  priklop na kanalizacijo ter vgradnjo čistilnih naprav.